Dogodki‎ > ‎2016‎ > ‎

Svetilnikov natečaj v pisanju eseja


Društvo Svetilnik je razpisalo natečaj v pisanju eseja na temo ''Vpliv globalne trgovine na ohranjanje miru.''
Filozof in ekonomski očak Adam Smith je zapisal, da so za razvoj in blaginjo družbe potrebni trije pogoji: mir, nizki davki ter znosen pravosodni sistem. Z obzirom na citat in v kontekstu sodobnih problemov v svetu, naj esej odraža povezavo med pomembnimi političnimi, sodnimi in gospodarskimi praksami, ki pripomorejo ali onemogočajo razvoj in blaginjo družbe. 

PRAVILA NATEČAJA

 • Esej mora odsevati mnenje avtorja eseja o vplivu globalne trgovine na ohranjanje miru.
 • Za iztočnico eseja se predlaga knjiga Peace, Love, Liberty.
 • Priporočljivo je, da se citiranje mnenj drugih avtorjev omeji na zanemarljivi del eseja.
 • Vsakršno plagiatorstvo vodi v izključitev eseja iz natečaja.
 • Dolžina eseja je omejena na 1200 besed (daljši eseji bodo zavrnjeni).
 • Esej mora biti napisan v slovenskem jeziku.
 • Starost avtorja eseja ni omejena.
 • Posameznik lahko na natečaju sodeluje samo z enim esejem.
 • Nacionalnost in stalno bivališče avtorja eseja nista pomembna.
 • Svetilnik si pridružuje pravico, da se v primeru, da na natečaj prispe manj kot 10 esejev, natečaj razveljavi.
 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.
 • Z udeležbo na natečaju avtor eseja dovoljuje, da se esej objavi na spletni strani društva Svetilnik.
 • Na natečaju ne morejo sodelovati člani društva Svetilnik.
 • Rok oddaje eseja je 25. julij 2016 ob 23:59.

SPONZORJI NATEČAJA