Dogodki‎ > ‎2012‎ > ‎

ZAGRABIMO SVOBODO #12: Pravice otrok in svobodna družba

Predmet predlaganega novega družinskega zakonika so osebna razmerja vsakega posameznika. Srčica in namen zakonika je zaščita pravic otrok.
 
Na okrogli mizi smo izmenjali mnenja in se oprli na razum pri iskanju odgovorov na naslednja vprašanja:
  • Katere pravice ima otrok in kdo jih najbolje zaščiti?
  • Bi predlagani družinski zakonik bolje ali manj zaščitil pravice otrok?
  • Kaj za otroke pomeni prenos pooblastil za odločanje o posvojitvah, rejništvu in odvzemu otroka zaradi ogroženosti iz centrov za socialno delo na družinska sodišča?
  • Ali s prepovedjo vsakršnega telesnega kaznovanja otrok država odvzema staršem odgovornost za vzgojo otrok?
  • Smo Slovenke in Slovenci pripravljeni spoštovati pravice drugih, čeprav ne delimo njihovih vrednot ali osebnih odločitev?
Na okrogli mizi so se nam pridružili priznani strokovnjaki:
Dr. Alenka Švab – izredna profesorica sociologije na Fakulteti za humanistične študije in Fakulteti za družbene vede
Mag. Miran Možina, dr. med. – vodja študija psihoterapije in propedevtike na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju
Dr. Katja Šugman Stubbs – redna profesorica za kazensko procesno pravo in sodno psihologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani
 
Dogodek je moderirala Lea Štumberger, članica društva Svetilnik.
 
Dogodek je potekal v torek, 20. marca 2012 ob 12 uri v Grand Hotelu Union (salon Iris), Miklošičeva 3, Ljubljana.