Regulacija medbančnih provizij

Avtorja: dr. Anže Burger, Svetilnik in mag. Tanja Porčnik, Svetilnik

Dne: 3. november 2014

POVZETEK

Evropska komisija je predlagala Uredbo o medbančnih provizijah, ki bi omejevala tako poslovne prakse kartičnih plačil kot tudi tudi najvišjo raven medbančne provizije za debetne in kreditne kartice--0,20% vrednosti transakcije debetnih kartic in 0,30% za kreditne kartice. 

Izkušnje Španije, Združenih državah Amerike in Avstralije pričajo, da administrativno nižanje najvišjih dovoljenih medbančnih provizij ne privede do prelitja stroškov od trgovcev na potrošnike, medtem ko smo na drugi strani priča višjim tekočim provizijam za uporabo kartic in višjim obrestnim meram za kreditne transakcije, s čimer izdajatelji kartic nevtralizirajo izpad prihodkov zaradi nižjih medbančnih provizij.

Burger in Porčnikova ocenjujeta, da bi predlagana regulativa v Sloveniji:

Posredni učinki bi lahko bili:

Kliknite tukaj za PDF celotne policy analize #5 

ali si jo preberite v spodnji aplikaciji