ZAGRABIMO SVOBODO #6: Pravna razmerja in gospodarstvo: primer odprave kolektivnih pogajalskih pravic javnega sektorja v Wisconsinu

Dr. John S. Baker, Jr., Dale E. Bennett profesor prava na Louisiana State University, ZDA je 18. aprila 2011 med 12h in 14h na Fakulteti za management Koper (velika predavalnica) održal predavanje na temo "Pravna razmerja in gospodarstvo: primer odprave kolektivnih pogajalskih pravic javnega sektorja v Wisconsinu". Predavanje je potekalo v angleškem jeziku in je bilo dprto tako za študente Fakulteti za management Koper kot tudi za zunanje goste. Več informacij o Dr. John S. Baker, Jr., lahko najdete na spletni strani The Federalist Society.