Predsednik

Slavko Sajko

Domen Zafred je doktor biokemije in molekularne biologije ter ustanovni član društva. Med leti 2008 in 2017 je skrbel za delovanje spletne strani in dostopnost drugih spletnih, od leta 2021 pa je predsednik društva. 

Email: domen@svetilnilk-slovenija.org