ZA privatizacijo, ZA depolitizacijo gospodarstva

Avtorica: mag. Tanja Porčnik, Svetilnik

Dne: 27. januar 2015

Eden izmed poglavitnih razlogov, da je Slovenija na lestvici ekonomske svobode najnižje uvrščena država Evropske unije, je njen izjemno velik delež državnega lastništva podjetij. Ker velja, da manj kot je ekonomske svobode bolj so državljani podrejeni in odvisni od oblasti ali posameznih izbranih interesnih skupin v družbi, je nadaljna privatizacija podjetij v državni (so)lasti tista pot, ki bo prebivalcem Slovenije prinesla tako večjo ekonomsko neodvisnost od oblasti in njenih prijateljev kot tudi večjo blaginjo, manjšo brezposelnost in višjo gospodarsko rast. Kot je že Friedrich von Hayek opozoril, večji kot je delež družbe, kateremu je država neposredno ali posredno delodajalec, večja bo pristojnost prisile države nad državljani oziroma manj svoboščin bodo le-ti uživali. Pri tem pa ne gre le za ekonomske svoboščine, saj ekonomska svoboda ni le neprecenljiva kot taka, temveč tudi omogoča obstoj drugih svoboščin, kot so svoboda tiska, izražanja in zborovanja, migracij, vere, itd. Večji kot je delež državnega lastništva podjetij in s tem manjša ekonomska svoboda, večjo moč imajo oblast in interesne skupine, ki so se izrodile iz pajdaškega kapitalizma oziroma kronizem. V takem družbenem sistemu tisti, ki so na oblasti, in njihovi prijatelji odločajo tudi o tem, kje in na katerem delovnem mestu so prebivalci Slovenije zaposleni, s kakšnim dohodkom in možnostmi napredovanja ter kakšno blaginjo posledično uživajo tako oni kot njihove družine. Nadaljna privatizacija bi v Sloveniji zmanjšala delež državnega lastništva podjetij in povečala ekonomsko svobodo, kar bi predvsem pomenilo, da bi prebivalci Slovenije dobili možnost, da sami odločajo o ekonomski plati svojega življenja.