After the Welfare State

Društvo Svetilnik je med oktobrom 2012 in marcem 2013, v sodelovanju z European Students for Liberty (ESFL) in Atlas Network, na vse kotičke Slovenije razdelilo 1.000 kopij knjige After the Welfare State: Politicians Stole Your Future ... You Can Get It Back.

Knjiga After the Welfare State: Politicians Stole Your Future ... You Can Get It Back je zbirka esejev, ki kritično obravnavajo sodobno socialno državo. Eseje v knjigi so prispevali avtorji petih narodnosti, kateri so na različne načine povezani s klasično-liberalno mislijo. V svojih prispevkih avtorji podrobno analizirajo socialno državo kot jo poznamo danes, raziskujejo njene začetke in bralcu prikažejo posledice, ki jih ima socialna država na družbo. Avtorji esejev med drugim tudi opisujejo, kako je socialna država prispevala k evropski finančni in gospodarski krizi ter krizi javnega dolga. Eseje je zbral in uredil dr. Tom G. Palmer, podpredsednik fundacije Atlas iz ZDA.

"Young people today are being robbed. Of their rights. Of their freedom. Of their dignity. Of their futures. The culprits? My generation and our predececessors, who either created or failed to stop the world-straddling engine of theft, degradation, manipulation, and social control we call the welfare state..." -- dr. Tom G. Palmer, urednik knjige After the Welfare State: Politicians Stole Your Future ... You Can Get It Back

Pojem socialne države je v našem okolju izredno občutljiva tema. Zato je primerno, da na tem mestu opozorimo na urednikove uvodne misli, da je potrebno pogledati preko namenov, zaradi katerih je bila socialna država ustvarjena, in se tudi vprašati, kakšne so njene dejanske posledice.

V javnosti je večinoma prisotno prepričanje, da pred uveljavitvijo socialne države ni bilo nobenih mehanizmov, ki bi ljudem v stiski pomagali prebroditi težke čase. Avtorji z oprijemljivimi zgodbami in dejstvi dokažejo, da so že pred nastankom socialne države obstajale njene alternative, ki niso imele takšnih negativnih posledic, medtem ko so bile utemeljene na prostovoljstvu, dobrodelnosti in pravi solidarnosti.

Knjiga After the Welfare State: Politicians Stole Your Future ... You Can Get It Back je na voljo brezplačno v PDF obliki ali v tiskani obliki v eni izmed naslednjih slovenskih knjižnic (COBISS):