Zagrabimo svobodo!

Dogodki imenovani "Zgrabimo Svobodo" so namenjeni širši javnosti. Naslavljajo teme, ki se tičejo osebne svobode, vladavine prava in prostotržnih zakonitosti, vendar jih večina medijev ne odpira, ali o njih poroča pristransko. Navadno povabimo predavatelja, ki pripravi krajšo predstavitev, nadaljujemo pa s pogovorom, v katerega so vključeni vsi prisotni.


Povezave na utrinke s preteklih dogodkov najdete v arhivu.