Hayekov dan 2014

Četrtek, 8. maj 2014, 17h - 19h

Svetovna kavarna Sputnik, Tržaška cesta 128, 1000 Ljubljana

Svetilnik vsako leto praznuje rojstne dneve velikih mislecev libertarianizma:

Klasično liberalni mislec Friedrich August von Hayek se je rodil 8. maja 1899 v ugledni meščanski družini na Dunaju. Leta 1921 je na dunajski univerzi doktoriral iz prava, leta 1923 pa iz ekonomije. Leta 1974 je Hayek za svoje raziskovalno delo na področju teorije denarja in gospodarskih ciklusov ter za raziskovanje prepletenosti ekonomskih, družbenih in institucionalnih pojavov prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo. Med pomembnejša njegova dela sodita Pot v hlapčevstvo (1944) in Ustava za svobodo (1966). Umrl je 23. marca 1992 v Freiburgu v Nemčiji.

Okroglo mizo je povezoval Svetilnikov mladi raziskovalec Alen Alexander Klarić.

Vstop je bil prost.

Video