ZA privatizacijo, ZA depolitizacijo gospodarstva

Avtor: dr. Anže Burger, Svetilnik

Dne: 16. januar 2015

Država mora pri postopku privatizacije presojati tudi širše interese, predvsem pozitivne socialne, politične, medijske in etične učinke: s sociološkega vidika bo privatizacija prinesla prevetritev nezdravih povezav med politiko in gospodarstvom, vzpostavitev meritokracije, ne pa napredovanja na podlagi političnih poznanstev in zaslug; s političnega vidika bo privatizacija povzročila premik fokusa politikov stran od črpanja rent proti pravim problemom, saj bo za rentnike politika postala nezanimiva; z medijskega vidika bo privatizacija odprla medijski prostor in omogočila bolj enakovreden spopad različnih idej in svetovnih nazorov. Strategija za upravljanje državnega premoženja po privatizaciji pa bi morala biti naslednja: delež kupnine od privatizacije za pokrivanje zakonskih obveznosti KAD-a in SOD-a bi morala država podeliti v upravljanje tujemu naložbenemu skladu, ki bi to premoženje globalno razpršil (na slovenski trg lahko investira največ 0,012% portfelja, kolikor znaša tržna kapitalizacija slovenske borze v celotni svetovni tržni kapitalizaciji), preostali del kupnine pa bi se namenilo za zmanjšanje javnega dolga.