ZAGRABIMO SVOBODO #7: Vladavina prava in neodvisnost sodstva: Pogoji za tuje investicije in ekonomsko svobodo

Dr. John S. Baker, Jr., Dale E. Bennett profesor prava na Louisiana State University, ZDA je 18. aprila 2011 med 16h in 18h na Pravni fakulteti Ljubljana (siva predavalnica) predaval na temo "Vladavina prava in neodvisnost sodstva: Pogoji za tuje investicije in ekonomsko svobodo". Predavanje je potekalo v angleškem jeziku in je bilo odprto tako za študente Pravne fakultete Ljubljana kot tudi za zunanje goste. Več informacij o Dr. John S. Baker, Jr., lahko najdete na spletni strani The Federalist Society.