ZAGRABIMO SVOBODO #12: Pravice otrok in svobodna družba

Predmet predlaganega novega družinskega zakonika so osebna razmerja vsakega posameznika. Srčica in namen zakonika je zaščita pravic otrok.  

Na okrogli mizi smo izmenjali mnenja in se oprli na razum pri iskanju odgovorov na naslednja vprašanja:

Na okrogli mizi so se nam pridružili priznani strokovnjaki:

Dr. Alenka Švab – izredna profesorica sociologije na Fakulteti za humanistične študije in Fakulteti za družbene vede

Mag. Miran Možina, dr. med. – vodja študija psihoterapije in propedevtike na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju

Dr. Katja Šugman Stubbs – redna profesorica za kazensko procesno pravo in sodno psihologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani

 

Dogodek je moderirala Lea Štumberger, članica društva Svetilnik.

 

Dogodek je potekal v torek, 20. marca 2012 ob 12 uri v Grand Hotelu Union (salon Iris), Miklošičeva 3, Ljubljana.