Avstrijska šola ekonomije

Četrtek, 29.5.2014, 17h-19h  Ekonomska fakulteta (P-111), Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

V sodelovanju z Gibanjem za ekonomsko pluralnost smo organizirali predavanje o Avstrijski šoli ekonomije.

Avstrijska šola ekonomije je ime dobila po mislecih, ki so konec 19. in v začetku 20. stoletja živeli in delali na Dunaju, medtem ko temelji te šole segajo vse do 16. stoletja s sholastiki v Salamanki, in je najstarejša šola ekonomske misli. Predstavniki Avstrijske šole ekonomije so razvili teorijo o subjektivni vrednosti ter jo uporabili pri razlagi ekonomskih procesov. Avstrijska šola ekonomske misli je osnovana na metodološkem individualizmu, marginalni analizi, subjektivizmu in deduktivnem sklepanju. Teoretiki avstrijske šole so (bili) glavni kritiki marksizma in keynesianizma ter zavračajo matematično podlago v ekonomski teoriji. Za začetek avstrijska šola prištevamo dela Carl Mengerja. Glavna predstavnika prve generacije Mengerjevih naslednikov sta bila Friedrich von Wiesser in Eugen von Böhm-Bawerk. Med predstavnike druge generacije prištevamo Ludwig von Misesa in Joseph Schumpetra, katerima so sledili Friedrich von Hayek, Murray Rothbard in Israel Kirzner. Zaradi izredno prepričljive razlage trenutne finančne in ekonomske krize v zadnjih letih doživlja renesanso po celem svetu. Čeprav je kot celovita ekonomska misel še vedno relativno slabo poznana po univerzah širom sveta, so mnogi koncepti, ki so jih razvili misleci Avstrijske šole ekonomije, danes ključnega pomena za razumevanje tržne ekonomije.

Na tokratnem predavanju smo spoznali najpomembnejše zaključke te šole ekonomije, kot so kritika socializma v tehničnem smislu in razlaga gospodarskih ciklov, metodološke razlike v primerjavi z drugimi šolami, ter njihove najvidnejše predstavnike. Predavanje je izvajal Svetilnikov zunanji sodelavec Matej Avsenak Ogorevc.

Vstop je bil prost.