Kazniva dejanja - zlorabe osebnih podatkov v medmrežju

Avtor: Borut Štok, sektor kriminalistične policije policijske uprave Maribor

Dne: 7. januar 2012

 

1. Pojavne oblike kaznivih dejanj

Predstavitev kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (KZ-1), ki se navezujejo na varstvo osebnih podatkov, s katerimi se policija pri svojem delu največkrat srečuje:

2. Policijska statatika

Predstavitev statistike kaznivih dejanj s tega področja, ki jih je policija obravnavala v zadnjih štirih letih.

 

3. Ne/odgovorno ravnanje z osebnimi podatki v medrežju

Predstavitev samozaščitnega ravnaja/neravnanja žrtev, ki smo jih obravnavali, in storilcev, ki so to izkoriščali.

                - Zaupajo svoja gesla drugim?

                - Uporababljajo enostavna gesla (ime, priimek, datum rojstva, itd.)?

                - Spletne brskalnike nastavijo na avtomatsko shranjevanje gesel?

                - Obiskujejo sumljive spletne strani?

                - Klikajo na razne elektronske pasti ($ nagrade $)?

                - Zaupajo lažnim osebam kot so administratorji in skrbniki sistemov?

                - Uporabljajo nelicenčne programe?

                - Uporabljajo antivirusne (protipožarne) programe in jih pravočasno posodabljajo?

                - Shranjujejo digitalna potrdila (varnostne certifikate) na ustreznih mestih?

 

4. Otroci / mladoletniki na internetu – odgovornost staršev ?

Zaradi nevednosti/neznanja so otroci oz. mladoletniki najbolj ranljiva skupina uporabnikov interneta. Posledično pa tudi njihovi starši, če nad njihovim ravnajem nimajo nadzora. Starši velikokrat za svoje otoke trdijo:

Ne sme se pozabiti na pomembno dejstvo, da so otroci so zelo ranljiva skupina uporabnikov na internetu, ki se jih da:

            - Hitro podkupiti, pregovoriti, prepričati, itd.

            - Mislijo na sedanjost in ne na prihodnost, kar pomeni, da se ne zavedajo posledic svojih dejanj v prihodnosti.

 

Kaj je odgovornost staršev? Kako je na tem področju urejena naša zakonodaja? Slovenska zakonodaja za omenjene zadeve ne določa kazenske odgovornosti in sankcij zoper starše, razen v primeru, da je starš neklepno dopuščal ali nepeljaval otroka, da je to delal. (192. Člen KZ-1 Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje).

 

Glede na dejstvo, da so (in vedno bodo) v večini starši na omenjenm področju bolj neuki, kot njihovi otroci, je edino rešitev vidim v tem, da se o posledicah oz. pasteh uporabe interneta otroke prične seznanjati takoj po vstopu v izobraževalni sistem.

 

5. Policijska praksa - težave pri preiskovanju kaznivih dejanj

Predstavitev tako  primera zlorabe osebnih podatkov (in samoprispevek žrtve pri tem) iz policijske prakse kot zakonske oz. birokratske ovire, ki policiji otežujejo/časovno podaljšujejo preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj tako doma kot v tujini.

 

 

Prispevek je povzetek avtorjeve predstavitve na IV. Liberalnem kolokviju: Varstvo osebnih podatkov v informacijski dobi, ki se je odvijal med 7. in 8. januarjem 2012 v Mariboru.