Dan davčne svobode

Dan davčne svobode (ang. Tax Freedom Day) je ločnica, ki prikazuje, koliki del leta delamo zase in koliki del za državo. Povedano drugače, to je dan v letu, ko prenehamo delati za državo in začnemo delati zase. S tem je dan davčne svobode eden od kazalcev, ki prikazujejo, koliko svobode imamo prebivalci Slovenije pri svojem ekonomskem ustvarjanju. Dan davčne svobode je agregatni kazalec, kar pomeni, da je izračunan narejen za povprečnega prebivalca Slovenije.

Viri podatkov za izračun dneva davčne svobode v Sloveniji so bile različne podatkovne zbirke in publikacije Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), "Program stabilnosti" vlade RS (dopolnjena verzija iz aprila 2015) ter Gregorijanski koledar.

Izračun dneva davčne svobode v Sloveniji temelji na konsolidiranih agregatnih prihodkih javnega sektorja (države, občin, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja). V prihodke je vključena tako investicijska potrošnja kot prilivi iz Evropske unije, ne pa samo najemanje in vračanje posojil. Med prihodke prav tako niso vključeni paradavki (npr. naročnina za RTV) in članarine obveznim zbornicam kot tudi ne izdatki podjetij v pretežni državni lasti oz. pod prevladujočim državnim vplivom. Podatek za tekoče oz. zadnje leto je ocena in je popravljen, ko so objavljeni končni podatki. Podatki od 2012 naprej so po metodologiji ESA 2010.

Društvo Svetilnik izračunava dan davčne svobode za Slovenijo od leta 2008.

Komentarji

6/18/2012

Luyo

Slovenci smo pri delu tako obdavčeni, da se ne splača delati. Če štejemo v delo še zastonj malico, čas pavze in ostalih čik-pavz in na vse skupaj še prispevke, je delo v firmah obremenjeno z nenormalnimi vidnimi in prikritimi davki. Obdavčujemo tudi nedelo, administrativno pa to prikazujemo kot obdavčeno delo. Rezultat na koncu je preobdavčeno delo in premajhna storilnost. Bolano, samouničujče lepomišljenje.

10/20/2013 10:39:50

Milodar Zevnik

Kar čudi me, kako da je neposredno demokratično gibanje tako umrlo. Mar ni vlada ga. Bratuškove temu ljudstvu naprtila že dovolj grehov njenih političnih predhodnikov, da je mogoče tako potihem gledati in spremljati vse to? Mar res ni nobene vizije kako to državo izpeljati iz nevzdržnega stanja? Vizije, ki je drugačna od vizije dr, Maks Tajnikarja in dr Joža Mencingerja? Vizije, ki lahko popelje to državo na pot, ki smo jo vsi želeli? Ki bi dala posamezniku več svobode, da odloča o svojem ekonomskem položaju, ki bi zaostrila odgovorno upravljanjem z javnim denarjem, da začnemo z njim ravnati gospodarno, usklajeno z realnim gospodarstvom, ki se mora preživljati mednarodnih trgih? Da ne zapravimo 40 milijonov za 2. tir primorske železnice, ne da bi zasadili lopato v zemljo (Saj vem, Maks &Joža, da smo pa na ta način občutno prispevali k ljubljenemu BDP; tisti, ki so bili izbrani, da pri tem sodelujejo, pa si bodo lahko zgradili nekje kakšen vikendek, davek zanj pa bodo plačali tisti, ki so že tako dihajo na škrge).

4/10/2014 20:54:27

ThinkAgain

Kaj pa vrednost in dobrine, ki jih dobimo nazaj? To pozicioniranje nasproti zlobni državi, ki obira svoje uboge državljane, je prav tako kulturni boj. Vprašanje je - koliko dam za to kar dobim. Če grem v trgovino so glede tega zadeve jasne. Volitve so pa prav tako tržnica, kjer mešetarji prodajajo svojo robo. Naučite ljudi, kako izbrat. Vse drugo pa so že ideje, ideali, ideologije, sanjarije, utopije oz. kaos.

5/3/2014 20:41:49

Sky

Slovenci svoje domovine nimajo dovolj radi. Za spodbudno gospodarsko okolje se je treba boriti in si ga izdelati. T.i. ""poštimati"" državo, domovino. Brez tega ne bo nič. Dobrine (blago in storitve) bodo ustvarili le zasebni podjetniki in zasebna podjetja. Samo zasebni podjetniki in podjetja. Če bo okolje omogočalo to ustvarjati, potem bo. Sicer se bodo plače približevale EUR 400-500 in pokojnine EUR 250. Nadpovprečno hoteči in sposobni bodo večinoma delali izven Slovenije. Po tem, ko bo domovina ""poštimana"" (vsaj kot je A, če ne celo kot CH), potem bo pa ustvarjanje blaga in storitev laufalo... Srečno Slovenija :-) Tomaž